Пакет „Наети лица” В пакета са включени следните услуги: Трудови договори назначаване, уволняване, промяна на трудови договори; регистриране в НАП на трудови договори и допълнителни…

Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване; Консултации в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи…