Икономически пакети за кредитиране Изготвяне на икономически пакети от документи за кредитиране: Попълване на формуляри за кредит, с готови данни, без конкретна разработка; Разработка на…

Финансов анализ на фирмата Обща оценка на приходите Обща оценка на разходите Детайлизиран анализ на показателя „разходи на 100 лв. приходи“ Сравнителен анализ на относителните…

Разработка и изготвяне на различни вътрешно-нормативни документи на предприятия – правилници, наредби, заповеди и други, необходими за организацията на дейността им. Изработка на Правилник за…