Икономически пакети за кредитиране

Изготвяне на икономически пакети от документи за кредитиране:

  • Попълване на формуляри за кредит, с готови данни, без конкретна разработка;
  • Разработка на технологии, бизнес-планове, отчетни данни и др.п.;
  • Изготвяне на икономическа обосновка;
  • Изготвяне на пълен пакет с обосновка;
  • Защита разработки пред кредитодателя

Изготвяне на документи за банково кредитиране:

  • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;
  • Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита;
  • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.

Цена на услугата

Цената на услугата е от 1,5 ‰  до 2,5 ‰ от стойността на кредита.

За обемни и сложни проекти – по споразумение.