Услугите по провеждане на социалното и здравно осигуряване на клиентите са особено подходящи за самоосигуряващи се лица, без необходимост от водене на счетоводство, но е възможно така също извършването на еднократни услуги по социално и здравно осигуряване.

Пакети „САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ“

Предлагат се пакети на самоосигуряващи се лица, които са задължени да се осигуряват за своя сметка като еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители, занаятчии, лица, упражняващи свободна професия и др.

Пакет „Самоосигуряващо се лице – Пълен“ – включва всички услуги от т.1 до т.6.

Пакет „Самоосигуряващо се лице – Стандарт“ – включва само услугите по т. 1, 2 и 3 и болнични

Пакет „Самоосигуряващо се лице – Минус“ – включва услугите без тези по т. 4, 5 и 6

#СъдържаниеОписание
1.Осигурителни вноски Определяне, изчисляване и начисляване на осигурителните вноски Съставяне на преводно нареждане Бланка на преводно нареждане Представяне на преводното нареждане в банка за изпълнение
2.Декларация обр.1 Ежемесечно попълване на Декларация обр.1 Запис на декларация обр.1 на дискета Бланки на: Декл. Обр.1 (разпечатка справка); Протокол за предадени-приети данни; Разпечатка потвърждение Подаване на информацията в ПР в НАП
3.Декларация обр.6 Годишно попълване на Декларация обр.6 Бланки на: Декл. Обр.6 (разпечатка); Протокол за предадени-приети данни; Разпечатка входящ номер Подаване на информацията в НАП
4.Осигурителна книжка Съдействие за издаване на осигурителна книжка (при необходимост) Ежемесечно попълване на осигурителната книжка с данни за осигурителните вноски Представяне на осигурителната книжка за заверка на ревизиращите органи
5.Справки и болнични Изчисляване, начисляване и изготвяне на пакет от документи за обезщетения от НОИ Представяне на пакета за обезщетения на НОИ Текущи справки в НОИ по осигуравянето Текущи справки в НАП по задълженията за осигурителните вноски Текущи справки в обслужващата банка по превода на осигурителните вноски
6.Архивиране Събиране и подвързване на всички документи по превода на осигурителните вноски Подреждане на документите за подадената информация за дължимите и внесени осигурителни вноски Опис и протоколиране на предадените архивирани документи на клиента

Пакетите се предлагат с договори с месечна такса, която варира между 14,00 и 28,00 лева и е в зависимост от броя на преводните нареждания за внасяне на осигурителните вноски:

Забележки:1. Пенсионер – само здравно осигуряване1 бр
2. Непенсионер – род. преди 01.01.1960 г. – ДОО и ЗОВ2 бр
3. Непенсионер – род. след 31.12.1959 г. – ДОО, ЗОВ и ДЗПО3 бр

Освен това извършваме следните еднократни услуги:

  • Превеждане на осигурителни вноски – определяне на ОВ, изготвяне на преводно нареждане.
  • Подаване на информация в НАП за внесените и дължимите осигурителни вноски – Декларация обр. 1 и Декларация обр.6.
  • Оформяне на осигурителна книжка и заверка в НОИ.
  • Изготвяне пакет от документи за превеждане на обезщетения от НОИ – болнични, гледане на дете и др.
  • Извършваме справки в НОИ и НАП по осигурителни задължения на клиенти.