Изготвяне на договори:

 • за покупко-продажби;
 • за наеми;
 • за аредна;
 • за управление;
 • дружествен договор;
 • трудов договор;
 • граждански договор;
 • за посредничество;
 • за търговско представителство;
 • за изработка;
 • и други.

Изготвяне на декларации:

 • годишни данъчни на юридически лица;
 • годишни данъчни на физически лица;
 • декларация 1 и декларация 6 за НАП;
 • декларация обр. 7 за неосигурен;
 • патентна декларация;
 • за данък върху недвижими имоти;
 • Справка-Декларация по ЗДДС;
 • за деклариране на разни обстоятелства;
 • за семейно и имуществено състояние;
 • и други

Изготвяне на:

 • пълномощни,
 • писма,
 • оферти,
 • искания,
 • протоколи,
 • удостоверениия,
 • служебни бележки
 • и други документи.