Каменаком - Счетоводни услуги в региона на Нова Загора

Всички юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност са длъжни да следят облагаемия си оборот помесечно и когато той за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия достигне или надвиши 50 хил. лв. те са длъжни да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Не чакайте последния момент от 14-дневния срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, а ни се обадете навреме, за да Ви изготвим документите и Ви регистрираме в съответната ТД на НАП.

Освен това имате възможност дори и да не са налице условията за задължителна регистрация  да се регистрирате по избор по ЗДДС.

Какъвто и вариант да изберете обадете ни се и Ние ще Ви консултираме и подготвим всички необходими документи за Вашата регистрация, ще ги подадем в НАП и ще Ви представляваме във всеки един стадий на регистрацията.

Цена на услугата

Пакетната цена на услугата е от 100 до 250 лв. в зависимост от това дали имате и какъв Ви е оборота, на какво ниво се намира счетоводтвото Ви в момента, какъв вид търговец сте.

Ако сключим договор за абонаментно счетоводно обслужване регистрацията Ви ще е безплатна.