Каменаком - Счетоводни услуги в региона на Нова Загора

Всички юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност са длъжни да следят облагаемия си оборот помесечно и когато той за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия достигне или надвиши 50 хил. лв. те са длъжни да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (внимание!: след 01.01.2023 г. – 100000,00 лв.)

Не чакайте последния момент от 7-дневния срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, а ни се обадете навреме, за да Ви изготвим документите и Ви регистрираме в съответната ТД на НАП.

Освен това имате възможност дори и да не са налице условията за задължителна регистрация  да се регистрирате по избор по ЗДДС.

Какъвто и вариант да изберете обадете ни се и Ние ще Ви консултираме и подготвим всички необходими документи за Вашата регистрация, ще ги подадем в НАП и ще Ви представляваме във всеки един стадий на регистрацията.

Цена на услугата

Пакетната цена на услугата е от 100 до 250 лв. в зависимост от това дали имате и какъв Ви е оборота, на какво ниво се намира счетоводтвото Ви в момента, какъв вид търговец сте.

Ако сключим договор за абонаментно счетоводно обслужване регистрацията Ви ще е безплатна.