Предлагаме бизнес услуги на фирми и граждани в областите: счетоводство, данъци, осигуряване, финансови анализи, бизнес-проекти за кредитиране, административно-правни и други.

Счетоводни услуги

Административно-технически услуги

Други услуги

  • Обосновки за кредити
    Изготвяне на икономически пакети от документи за кредитиране
  • Финансово-икономически анализ
    Изготвяне на Финансово-икономически анализ на дейността на предприятия
  • Изработка на правилници
    Разработка и изготвяне на различни вътрешно-нормативни документи на предприятия – правилници, наредби, заповеди и други
  • Сканиране, принтиране, запис на файлове и други