„Каменаком” ООД е СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ според §1, т.7 от Закона за счетоводството. С Решение № 180 от 25.01.2002 година е регистрирано допълнение в предмета на дейност, за да може то да отговаря на изискването на Закона.

„Каменаком“ ООД е Администратор на лични данни вписан в регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни с Идентификационен код 48223.

През ноември 2011 година, управителят на фирмата придоби и сертификат като участник в дискусия на тема „Коментари по актуални счетоводни теми“.

Решение за допълнение в предмета на дейност.
Решение № 180 за допълнение в предмета на дейност.
Сертификат като участник в дискусия на тема "Коментари по актуални счетоводни теми", 2011 г.
Сертификат като участник в дискусия на тема „Коментари по актуални счетоводни теми“, 2011 г.