Референция ЕТ "Марти"

ЕТ „Марти – Мартин Кирчев“

От 2008 година сме техни клиенти. Избрахме да работим с „Каменаком" ООД заради доказана компетентност на екипа и отличните ни впечатления от дейността им като професионалисти при изграждането и поддържането на счетоводни системи на предприятия. Екипът на „Каменаком" ни оказва пълно съдействие по отношение на отчетността, спазва всички законови срокове и поетите към нас ангажименти.

Отличните резултати и впечатления от нашата съвместна работа ни дават основание да препоръчаме ССП „Каменаком" ООД на бъдещите им клиенти като изключителни професионалисти, надеждни и коректни партньори.

Мартин Кирчев,
управител МИК Компютърс

5.0
2017-09-05T14:01:24+00:00

Мартин Кирчев,
управител МИК Компютърс

Референция ЕТ "Марти"
Избрахме да работим с „Каменаком" ООД заради доказана компетентност на екипа и отличните ни впечатления от дейността им като професионалисти при изграждането и поддържането на счетоводни системи на предприятия.
Референция "Поли - 5" ООД

„ПОЛИ-5“ ООД

«Поли - 5» ООД препоръчва фирма "Каменаком" ООД като висококвалифицирана фирма, изпълнител на счетоводни услуги.

От 2004 година досега сме ѝ поверили като външна услуга счетоводната отчетност на фирмата ни. Нашата дейност изисква отчитане в областите на селскостопанско и промишлено производство, механизирани дейности и услуги, отчитане на складови наличности, дълготрайни активи, работна заплата.

"Каменаком" ООД разполага с висококвалифициран състав. Фирмата проявява отговорност и сроковете и изискванията за качество се спазват безусловно.

Във връзка с гореизложеното препоръчваме "Каменаком" ООД като коректен партньор при счетоводно обслужване на предприятия и физически лица.

инж. Петър Петров,
управител "Поли - 5" ООД

5.0
2019-01-24T11:05:08+00:00

инж. Петър Петров,
управител "Поли - 5" ООД

Референция "Поли - 5" ООД
От 2004 година досега сме поверили на "Каменаком" ООД като външна услуга счетоводната отчетност на фирмата ни. Нашата дейност изисква отчитане в областите на селскостопанско и промишлено производство, механизирани дейности и услуги, отчитане на складови наличности, дълготрайни активи, работна заплата.
5
2