Ако Ви регистрираме нова фирма в търговския регистър и след това сключим договор за Абонаментно счетоводно обслужване заплащате 50% от цената на договора. Отстъпката е текуща и важи за първите 2 месеца от договора.