Ако ни предоставите 2 фирми за пълно счетоводно обслужване ползвате до 20% отстъпка от абонаментната цена на договорите и на двете фирми. Промоцията е текуща и целегодишна. Отстъпката важи за първите 12 месеца след сключване на договорите.