„КАМЕНАКОМ” ООД е основано през 1995 година и регистрирано във фирмено отделение на Сливенски Окръжен съд.

Основната дейност на дружеството от основаването му до сега е финансово-счетоводни услуги.

Специализирано счетоводно предприятие

Ние сме специализирано счетоводно предприятие според §1, т.7 от Закона за счетоводството. С Решение № 180 от 25.01.2002 година е регистрирано допълнение в предмета на дейност, за да може то да отговаря на изискването на Закона.

В предприятието работят специалисти с над 25-годишен професионален опит в областта на счетоводството.