Основната ни цел е нашите клиенти да получават качествено счетоводно обслужване.

Нашият девиз е „Ние работим за Вас“ и го прилагаме с мисълта, че ние сме добре, когато и нашите клиенти са добре.

Наши клиенти са малки предприятия и физически лица от региона между Стара и Нова Загора, Раднево, Сливен и Ямбол.

По юридически статут това са еднолични търговци, кооперации, ООД  и ЕООД, събирателни дружества, юридически лица с нестопанска цел, свободни професии и занаятчии, земеделски производители.

Предприятията, които обслужваме се занимават със следните дейности:

 • промишлено производство – мелничарство, фуражопроизводство, хлебопроизводство, издателска дейност;
 • селско стопанство – растениевъдство, животновъдство, оранжерийно производство, рибопроизводство и селскостопански услуги;
 • строителни услуги;
 • изкупуване отпадъци и вторични суровини;
 • търговия на едро и дребно – безобектна търговия, хранителни магазини, магазини за промишлени стоки, магазини за компютърни стоки, бензиностанции, кафе-барове;
 • медицинска дейност – хуманна медицина, ветеринарна медицина;
 • читалищна дейност – читалища;
 • услуги – бизнес-услуги, недвижими имоти, административни услуги, рекламни и софтуерни услуги, нотариални услуги и други услуги за населението.

През годините клиенти на ССП „КАМЕНАКОМ” са над 45 юридически и физически лица:

с пълно счетоводно обслужване:

 • ППЗК „Съгласие“
 • ЕТ „Недка Славова – Шанс“
 • СД „Шанс ВЗМС – Славов, Колев и сие“
 • ЕТ „Снежана Колева – МЗ – 93“
 • „Митак -агро“ ЕООД
 • „Земел“ ЕООД
 • ЕТ „Бенов 90 – Диньо Стоянов“
 • „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора“ ООД
 • Народно читалище „Пробуда – 1928“
 • ЕТ „Бредком – Светослав Георгиев“
 • СД „Иксен – 90 – Грудев и сие“
 • ЕТ „Енцо – Енчо Станилов“
 • „Поли – 5“ ООД (СД „Поли-5-Петрови, сие“)
 • ЕТ „Халкови – Елена Йорданова“
 • ЕТ „Даниел Неделчев – ВЕТ”
 • „Загорско знаме – 96“ ООД
 • ЕТ „Нике – Драго Петров“
 • ЕТ „Боги – Дизайн – Петя Димитрова“
 • ЕТ „Куньо Кунев“
 • Читалище „Искра-1931“
 • „Сокол“ ООД
 • ЕТ „Марти – Мартин Кирчев“
 • ЕТ „Рамару – Атанас Атанасов“
 • „Бредком-С“ ЕООД
 • „Тами“ ООД
 • „Дика“ ООД
 • „Титев“ ООД
 • „Динито-2010” ЕООД
 • Народно читалище „Пробуда-1929”
 • „Желеви 1816“ ООД
 • „Мистик – 75“ ЕООД
 • ЕТ „Вили – Величка Драганова“
 • Народно читалище „Светлина – 1908“
 • Народно читалище „Светлина – 1932“
 • „Агро Загоре 2013“ ЕООД
 • „ПИБ 8795“ ООД
 • „Психиатричен кабинет – АИПСИМП“ ЕООД
 • Нотариус Веселин Икономов
 • ЕТ „Д-р Турлакова – Стоянка Петкова АПМП“
 • „Д-р Л.Хазаросов – АИППМПДМ“ ЕООД
 • ЕТ „Сигнатюр – Тодорка Александрова”
 • „Роса“ ЕООД
 • ЗС Райко Иванов Райков
 • ЗС Радостинн Йорданов Радоев
 • ЗС Тихомир Георгиев Титев
 • „Кей Уеб Дев“ ЕООД

обслужване по ТРЗ и осигуряване:

 • адвокати,
 • земеделски производители,
 • еднолични търговци,
 • свободни професии – лекари, архитекти, инженери,
 • занаятчии,
 • църковно настоятелство