Е-услугите в Портала на НАП са с нова визуализация. Промените са свързани с групирането на услугите в динамични секции и подсекции и разпределение на различните услуги в тях. При избор на задължено лице, потребителят може да достъпи само секции, за които има потвърден достъп за ползване на услуги с електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК). Клиентите на НАП вече имат възможност да търсят определената услуга по част от наименованието й. Друга съществена промяна е свързана с групирането на алтернативни формуляри с общ бутон за подадени данни.

nap.bg